Cennetin izdüşümü Vakıa Sûresi’nde

Anamur’dan Bekir Dağaşan: “Vakıa Sûresi 7. Âyette geçen üç sınıf kimlerdir?” ZENGİNLİK SÛRESİ   Vakıa Sûresi Kur’ân’ın faziletli sûrelerinden biridir. “Zenginlik sûresi” diye de ifade edilmiştir. Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Vakıa Sûresi zenginlik sûresidir. Onu okuyunuz ve kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz. Her kim, Vakıa Sûresi’ni her gece bir defa okumayı

Devamı

Allah’a borç vermek nasıl bir saadettir?

Salih Bey: “Kur’ân’da birçok âyette ‘Allah’a borç vermek’ mefhumu vardır. Bu ne demektir? Nasıl bir borç veriştir?” ALLAH’A BORÇ VERDİĞİNİZDE   Kur’ân, fani ve kısıtlı imkânlarımızla yaptığımız kimi fiillerimizin arkası deryaya açılan bir neticeye dönüştüğü ve bâkî âlemde bütün bir derya olarak yine bize iade edileceği müjdesini bu mefhumla veriyor: “Allah’a

Devamı

Görünen gerçekler ve Dabbetü’l -Arz

İstanbul’dan Hamdi Gocek: “Dabbetülarz kelimesinin ebced karşılığı içinde bulunduğumuz hicri yıla tevafuk ettiği söyleniyor. Buradan ayette geçen dabbetülarz ile dünyayı kasıp kavuran korona virüsü arasında irtibat kurmak mümkün müdür?” Kaderin Sopası Bediüzzaman bildiriyor ki, kıyametle ilgili haberler müteşâbih, örtülü, kapalı ve doğru yorumlamaya muhtaç bir üslup içinde gelmiştir. Çünkü imtihan

Devamı

Namazda okunan kısa sûrelerin hikmetleri nelerdir?

İstanbul’dan Saniye Ergün: “Namazda okunan kısa sûrelerin hikmetleri nelerdir?” Namazda okuyacağımız şekilde komprime hülâsalar olarak kimi sûreleri kısa göndermek Cenab-ı Hakk’ın kemal-i rahmetindendir. Okunması dile kolay, ezberlenmesi hafızaya kolay, namazda kıraati kısa olmaları hasebiyle nefse kolaydır. Diğer âyet ve sûreler için de namazda kıraat husûsunda birer ölçüdürler. Cenab-ı Hak kemal-i

Devamı

Beşer aklı Kur’an’ı ne zaman kabul eder?

Murat Hekim: “Sözler’de geçen, “Hem Kur’ân, gösterdiği o hakaik-i İlahiye ve o hakaik-i kevniyeyi beyandan sonra ve safa-yı kalb ve tezkiye-i nefisten sonra ve ruhun terakkiyatından ve aklın tekemmülünden sonra beşerin ukûlü “sadakte” deyip o hakaikı kabul eder. Kur’ân’a “bârekâllah” der.”1 Cümlesini açar mısınız?” SAFA-YI KALP    Kur’ân beşere İlahî

Devamı

Kur’an değiştirildi mi?

Ozan Ege: “İnternette Kur’ân’ın tahrif edildiğine, Kur’ân’a girmeyen âyetlerin bulunduğuna dair iddialar dolaşıyor. Bu tür iddialarına bakış açımız nasıl olmalıdır? Şöyle düşünmem doğru olur mu: “Bu konuyu bilmiyorum. Allah bilir!” YA TUTARSA Dinsizler dinsizliklerini yaymak için mertçe karşımıza çıkmıyorlar. Böyle ortaya şüpheler atarak, zihinleri bulandıracak ve imanları çalacak biçimde namertçe

Devamı

Cennette eşlerin ebediyeti

Muzaffer Bey: “Bakara Sûresinin 25. âyetinin devamında “ve lehüm fîhâ ezvacun-mutahheratün ve hüm fîhâ hâlidûn” cümlesini Risaleler nasıl açıklıyor? Nasıl anlamalıyız?” CENNETTE TEMİZLİK Bahsettiğiniz âyetin meali şöyledir: “İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, “Bu (tıpkı) daha önce

Devamı