Archives for İslamiyet

Tövbe

Emir Bey: “Ben dinimi bilmediğimden birkaç defa dinden döndüm, yeniden dine girdim. En son bir misyonerin etkisi ile Hıristiyan oldum. Şimdi tekrar Müslüman olmak istiyorum. Ancak bazı kaynaklarda Nisa 137 delil gösterilerek tövbem kabul...
Devamı...

Dârü’l-harp ve Dârü’l-İslâm

İstanbul/Ümrâniye’den Adem Ataş: “Dârü’l-harp nedir? Dârü’l-İslâm nedir? Türkiye dârü’l-harp midir, dârü’l-İslâm mıdır? Dârü’l-harp ise nedeni? Dârü’l-İslâm ise nedeni? (Hanefî ve Şâfiî mezheplerine göre) Eğer Türkiye Dârü’l-İslâm ise Müslümanlığın yaşanabildiği Avrupa ülkesinden farkı nedir? Dârü’l-harp...
Devamı...
12