Archives for Hac ve Umre

Hacda vekâlet

Ersin AYDIN: “Vekâleten hac nedir? Vekaleten hacca gitmenin herhangi bir şartı var mıdır? Siz vekâleten hacca gitmiş olsanız ibadetlerinizde ve duâlarınızda nasıl davranırdınız? Vekil giden hacılara ücret verilir mi? Verilirse almak doğru mudur?” İçel/Anamur’dan...
Devamı...
12