Şaka ile dinden çıkılır mı?

Yalova’dan Mahmut Avcı: “Şaka yoluyla Hiristiyan dinindeki yanlış teslis inancının ifadesiyle karşımızdaki kimseye “sizi korusun” gibi ifadelerde veya haç çıkarma hareketinde, şaka ile boşamanın gerçekleştiği gibi, bir mesuliyet var mıdır? Diğer dinlerin argümanlarına karşı yaklaşımımız ve ifade ve harekâtımızda şakanın boyutu ve bunun sonucundaki mesuliyetlerimiz nelerdir?” İNANÇLA ŞAKA OLMAZ!   Şaka

Devamı

Nasaraların haçlarını kim kıracak?

Malatya’dan Kadir Sarıışık: “Barla Lâhikası 136. Mektup’ta Dereli Hafız Ahmed Efendi’nin mektubunda Üstad hazretlerinin Nasaraların saliplerini ve haçlarını kırması ile ilgili rüyanın yorumundan ne anlamalıyız?” GAYBÎ BİR RÜYA  Rüya ile amel edilmez ve etmeyiz. Ancak söz konusu rüya Risale-i Nur’da geçmesi itibariyle ciddiye alınması ve içindeki mesajlara bakılması gerektiğine inanıyoruz.

Devamı

Anglikan Kilisesi’nin sorularına cevaplar

Orhan Alagöz: “İngilizlerin meşihat-ı diniyeden 600 kelime ile cevap istedikleri sorular nelerdir?” KİLİSEDEN GELEN MEKTUP 1916 yılında İngiliz Anglikan Kilisesi İstanbul’daki Şeyhülislâmlık Makamına Londra’dan bir mektup gönderdi. Mektup’ta İslâmiyet’in ruhu, mahiyeti, geldiği günden beri insanın düşünce yapısı ve medenî hayatı üzerinde ne gibi etkiler yaptığı, insanlığın farklı problemlerini nasıl çözdüğü,

Devamı