Câmide dünya kelâmı konuşmak

KKTC’den Eyüp Aktaş ve İstanbul-Üsküdar’dan Kadir Bozkurt: “Câmide dünya kelâmı konuşulur mu, konuşulmaz mı? Bu konuda hadis var mı?”

Câmilerimiz, mâbedlerimiz, mescidlerimiz ve ibâdet yerlerimiz, içimizi sonsuzluk diyârına özgü saadet ve heyecânla dolduran birer Allah evidirler. Gerçi bizim kalbimiz de Allah evidir; içinde Allah zikredilir, tefekkür edilir. Kalbimiz Allah’a dönüktür, Allah’ın nazarı her an kalbimizdedir. O halde biz boş konuşmaktan cami dışında da hayâ etmeliyiz. Câmilerin toplumun ibâdet hukuku cihetini düşündüğümüzde, oraya giren herkesin kulluk duygularına saygı duymalı ve başkalarını rahatsız etmeme nezâketini de gösterebilmeliyiz.

Câmilerde lüzûmsuz olmamak kaydıyla gerektiği zaman konuşulabilir. Toplum için ve dîn için önemli görülen her mesele, her yerde olduğu gibi, eğer lüzum hissedilmişse câmilerde de görüşülebilir. Ashab-ı Kiram (ra) döneminde devlet işlerinin, ordu ve savaş yönetiminin, fakir ve yoksullara yardım meselelerinin, zekâtın ihtiyaç sahiplerine dağıtımı ve Müslüman’ların sâir önemli işlerinin konuşulduğu, görüşüldüğü ve insanların problemlerine çözüm bulunduğu yerlerin başında câmiler gelirdi. Devlet başkanı halkına câmide hitap eder, halkının istek ve ihtiyaçlarını câmide dinlerdi. Halk günü câmide yapılırdı.

Fakat sonraları nüfusun artması, câmilerin ve sâir binâların çoğalması, güçler ayırımı prensibiyle binâların da belirli iş alanlarına tahsis edilmesi neticesini doğurdu ve câmiler yalnız ibâdet ihtiyacına tahsis edildi; sâir toplum işleri için örfen başka yerler seçildi.
Câmilerde işin gereği olmak ve boş lâkırdı olmamak kaydıyla konuşulur; fakat boş lâkırdı yapılmaz, faydasız kelâm edilmez, ibâdet edenleri rahatsız edecek ölçüde yüksek sesle konuşulmaz, kahkaha ile gülünmez.

Peygamber Efendimiz (asm) câmilerimizi içinde rûhen huzur bulacağımız “evlerimiz” olarak algılamamızı tavsiye buyurur. Hakem bin Umeyr (ra) bildirmiştir: Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Dünyada misâfir gibi olun. Câmileri ev edinin. Kalplerinizi inceliğe ve yumuşaklığa alıştırın. Çokça tefekkür edin ve ağlayın. Nefsin kötü arzûları sizi ayrılığa düşürmesin. İçinde oturmayacağınız binâlar yapıyorsunuz. Yiyemeyeceğiniz şeyler topluyorsunuz. Ulaşamayacağınız emeller besliyorsunuz.”1
Hz. Enes (ra) bildirir: Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurdu: “Câmide boş lâkırdı ile gülmek kabirde karanlığa sebeptir.”2

Peygamber Efendimiz (asm) gülmeyi de nezih ve edepli olanı ve kaba ve saygısız olanı şeklinde ikiye ayırır. Hasan-ı Basrî (ra) bildirmiştir: Allah Resûlü (asm) buyurdu ki: “İki çeşit gülme vardır: Bir gülme vardır ki, Allah onu sever. Bir gülme vardır ki, Allah ona gazap eder. Allah’ın râzı olduğu gülme şudur: Kişi, görmeyi arzuladığı din kardeşiyle birden karşılaşır, sevinir, güler; gülüşünden sevgi akar. Allah’ın gazap ettiği gülme ise, kişi başkasını inciten, cefâ veren, sıkıntı doğuran, kaba ve bâtıl bir sözü sırf gülmek ve güldürmek için ortaya atar; alaycı biçimde güler ve güldürür. Böyle alaycılar Cehennem uçurumundan yetmiş sene aşağı yuvarlanırlar.”3

Bu ölümsüz ve ezelî ölçüler câmi içinde de, câmi dışında da bizi bir mü’min olarak süsleyen, güzelleştiren, nezâket veren, saygınlık kazandıran ve Allah’ın râzı olduğu ölçülerdir. Hiç şüphesiz, halkın ibâdet için yoğunlaştığı câmiler içinde daha öncelikli olarak yaşanması gerekir. Câmilerde boş lâkırdı yapmamak mü’minin güzelliğindendir.

Dipnotlar:
1- Câmiü’s-Sağîr, 3/3056;
2- Câmiü’s-Sağîr, 2/2555;
3- Câmiü’s-Sağîr, 2/2556

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Kur’ân’ı öğrenelim, öğretelim
569
BU YAZ, KUR’AN ÖĞRENME YAZI Diyanetin yaz programlarıyla Kur’ân’ı öğretme çalışmaları başladı. Yani Diyanetin, çocuklarımıza sahip çıkma çalışmalarının adıdır bu.   Yani çocuklarımızı ve veli...
Pusula ile kıble tayini caiz midir?
311
Türkmenistan/Aşkabat’tan Emir Kuloğlu: Bizim bazı hocalarımız pusula ile kıble tayını caiz değil, çünkü fıkıh kitaplarında bunun delili yok ve bu bizim eski imamlarımızın tayın ettiği kıble yönünden (...
Kur’ân kursları 4+4+4’ün neresinde?
610
Bu günlerde eğitimde reform denebilecek değişikliklere imza atılmak üzereyken… Adı konmamış bir gizli savaş da sürüyor.   Kafalar karışık! Bu milletin gündemine 28 Şubat’ın takıntısı olarak...
Cami üzerine sorular
2.963
Hayati Binler: “Camilerle alâkalı bir kaç suâlimiz olacak. Mümkünse âyet, hadis ve sair dinî delâil ile de destekleyerek cevaplandırabilirseniz seviniriz: 1 Camiin altında veyahut üstünde mesken, tuva...
Nesl-i cedide gülümsemek
497
Fransa’nın Lyon bölgesi Villefranche şehrinden Ahmet PANCAR: “Şehrimizde bulunan camiimizde bu günlerde çocuklar yüzünden cemaatimiz arasında kırgınlıklar baş göstermeye başladı. Nedeni küçük yaştaki ...
Engellilerimiz camilerimizden yararlanmak istiyor
1.104
İzmir’den Haktan Özünver: “Camilerimizde engelliler için tedbirler yok. Bu yüzden engelliler camilere giremiyorlar. Oysa camilerimizde engelli rampası ve sair tedbirler alınarak engellilerin de cemaat...
Gel bu yaz; Kur’ân’ı gönlüne yaz!
761
BU YAZ, “KUR’ÂN’I KALBİNE YAZ” Diyanet’in Kur’ân çağrısının genel sloganı bu. Yani Diyanet’in, çocuklarımıza sahip çıkma çağrısının adı. Yani çocuklarımızı ve velilerini insanların en hayırlısı o...
Mescid-i harama kimler giremez?
4.434
Aziz Bey: “Mescid-i harama kimler giremez? Ehl-i kitap da giremez mi? Mescid-i Haramın sınırı neresidir?” Kur’ân-ı Kerim Mescid-i Haram’a kimlerin giremeyeceğini şu âyetle hükme bağlar: “Ey iman ede...
Gayrimüslimlerin mabetlerinin camiye çevrilmesi
1.811
İstanbul’dan bir okuyucumuz: “Gayrimüslimlerin mabetlerinin camiye çevrilmesiyle ilgili İslâm’ın hükmü nedir?” Dinimize göre öncelikli olarak adalet esastır. Adalet, hukuk ve yürürlükteki yasalar ve...
Mabet hükmünde olan yerlerde ve mescitlerde Cuma namazı kılı...
6.470
İzmir’den Okuyucumuz: “Mabet hükmünde olan yerlerde ve mescitlerde Cuma namazı kılınır mı? Bir mabette Cuma namazı kılınabilmesi için o mabedin ne gibi özellikleri olması gerekir?” Cuma namazının sıh...
Şeair-i İslâmiye
439
Diyarbakır’dan Şehadet Ay: “Şeair-i İslâmiye kaç tanedir, nelerdir?” Bediüzzaman Hazretlerine göre şeair, İslâmiyet alâmeti olan emirlerdir. İslâm toplumunun ortak hukuku ve ortak ibadetidir. Yap...
Mescide gidip gelmekte kebâire mâruz kalırsak
719
Malatya’dan Hüseyin GÜLTEKİN: “Kastamonu Lâhikasının 192. sayfasında Bediüzzaman Hazretleri; ‘Sakın hocaların Cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. İştirak etmeseniz de, iştirak edenleri tenkit etmeyiniz’...
Toplu musafaha
432
İzmir/Tire’den Mustafa SAĞLAM: “ Câmiden çıktıktan sonra toplu musafaha yapmanın hükmü nedir?”   Musafaha, kökü Kur’ân’a dayanan bir terimdir. “Safh”, esenlik dilemek, affetmek, geniş ve yu...
Camiye çorapsız girmek
1.970
İbrahim Bey: “Camiye çıplak ayakla girmenin bir sakıncası var mıdır?” Evde kendi seccademizde çıplak ayakla namaz kılmanın bir sakıncası yoktur.  Fakat camiler toplu ibadet yerleridir. Camilerde hem...
Şeair-i İslâmiye
747
Diyarbakır’dan okuyucumuz: “Şeair-i İslâmiye kaç tanedir? Nelerdir?   Bediüzzaman Hazretlerine göre şeair, İslâmiyet alâmeti olan emirlerdir. İslâm toplumunun ortak hukuku olan ortak ibadet...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir