Antalya’dan okuyucumuz: “Büyü yaptırmanın haram olduğunu biliyorum. Bizim buralarda büyücülük maalesef çok yaygın. Kendisine büyü yapılan birisi bu büyüyü bozdurmak için büyücüye gidebilir mi? Bu caiz mi?”

Büyü yapmak ve yaptırmak, insana silah sıkmaktan daha ağır vebal taşıyan bir büyük günahtır. Kendisine büyü yapılan kişi, “Kul eûzü birabbi’l-felak, kul euzü birabbi’n-nâs, Âyete’l-kürsi… vb. gibi âyet ve sûreleri okuyarak her türlü şerir ruhlu varlıklara karşı Allah’a sığınır, böylece önce kendisi, kendi üzerindeki büyünün tesirini kırmaya çalışır. Sünnet olan budur.

Bununla beraber, kendisine nasıl ve kim tarafından büyü yapılmışsa, o büyücüyü bulup, gerekirse dişinin kirasını da vererek, üzerindeki büyünün kesinlikle bozulmasını isteyebilir. Bunda da bir sakınca görülmez. Çünkü burada bir zararın def’i, yani yapılmış bir büyünün tesirsiz kılınması söz konusudur. Art niyet yok, başkasına zarar verme kastı yok; aynı yolları takip ederek, uğradığı zarardan kurtulma kastı vardır. Bu mubahtır. Fakat bu esnada kendisine büyü yaptırdığı iddia edilen kişiye zarar vermemesi şarttır.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Yedi kat arz üzerine
79
Erdoğan Akdemir: “Yedi nev'î ile yedi tarzda arzın yedi tabakasını tek tek izah eder misiniz?” (daha&helliip;)
Vahidiyet ve Ehadiyet kavramları üzerine
52
Afyon’dan Ahmet Özbabalık: “Vahidiyet ve Ehadiyet kavramlarını, aralarındaki farkı ve ilişkiyi açıklar mısınız?” (daha&helliip;)
Kabir hayatına hazır mıyız?
103
Abdullah Bey: “Kabir hayatı nedir? Burada azap var mıdır?” (daha&helliip;)
Ferid makamı ve Risale-i Nur
60
Salih Sütçüoğlu: “Ferid makamı nedir? Nasıl bir makamdır? Risale-i Nur’un şahs-ı manevisinin Ferid makamına mazhar oluşu ne demektir?” (daha&helliip;)
Kul hakkı nedir?
59
“Kul hakkı nedir? Kul hakkı mahşerde nasıl giderilecek? Kul hakkının affı ve tövbesi nasıl olur?” (daha&helliip;)
Yerkürenin hayatı ve ruhu
124
Tuba Hanım: “Hakikat Çekirdeklerinden ‘Küremiz hayvana benziyor; asar-ı hayat gösteriyor..” cümlesiyle başlayan 105. maddeyi açıklar mısınız?” (daha&helliip;)
Hac yolculukları başladı
141
Rawalpindi’den Günnur Hanım: “Hacın farzları ve vacipleri nelerdir? İhram nedir? İhram ile niyet arasında bir fark var mıdır? İhram yasakları nelerdir?” (daha&helliip;)
Cennet nimetleri dünyada yenir mi?
149
Ahmet Bey: “Cennet meyveleri dünyadayken yenebilir mi? Böyle rivayetler olduğu söyleniyor. Bu mümkün mü? (daha&helliip;)
Bid´at nedir, ne değildir?
77
Abdurrahim Bey: “Bid’at nedir? Bid’at-ı hasene ve seyyie var mıdır? Tesbihi 99 taneli bir tespih aracıyla çekmek bid’at mıdır?” (daha&helliip;)
Beşerî ilişkilerimizde edep
47
İzmir’den okuyucumuz: “Bir kişi bana sövdüğü zaman benim ona karşı tavrım nasıl olmalıdır? Aynıyla cevap vermeli miyim? Kavga etmeli miyim? Yoksa âhirete mi bırakmalıyım?” (daha&helliip;)...