Bediüzzaman´ın Tifliste bahsettiği 3 zulmet ve 3 nur nedir?

Fatih Yeşiltepe: “Bediüzzaman Tiflis’te Rus polisi ile konuşurken 3 zulmet ve 3 nur olacak diye bahsediyor. Bu 3 zulmet ve 3 nur nedir?”

Bediüzzaman Hazretleri 1910 yılında İstanbul’dan ayrılıp Karadeniz üzerinden Batum yoluyla Van’a giderken Tiflis’e uğruyor. Burada Şeyh San’an Tepesinde tefekkür ederken yanına bir Rus Polisi yaklaşıyor ve soruyor:

“Niye böyle dikkat ediyorsun?”

Bediüzzaman: “Medresemin planını yapıyorum”

Rus Polisi: “Nerelisin?”

Bediüzzaman: “Bitlisliyim”

Rus Polisi: “Bu Tiflis’tir.”

Bediüzzaman: “Bitlis, Tiflis birbirinin kardeşidir.”

Rus Polisi: “Ne demek?”

Bediüzzaman:

“Asya’da, âlem-i İslâm’da üç nur, birbiri arkası sıra inkişafa başlıyor, sizde birbiri üstünde üç zulmet inkişafa başlayacaktır. Şu perde-i müstebidâne yırtılacak, takallüs edecek, ben de gelip burada medresemi yapacağım.”1

ÜÇ ZULMET VE ÜÇ NUR NEDİR?

Üstad Hazretlerinin Rus Polisine söylediği üç zulmetin;

1- Rusya’da Çarlığın yıkılışı,

2- Müstebit Komünizmin Rusya’da devlet yönetimini ele geçirmesi.

3- İnkâr-ı Ulûhiyetin Rusya’da ailelere ve fertlere inerek âlem-i İslâm’a doğru tecavüz etmesi olduğu sonradan anlaşılmıştır.

Bediüzzaman’ın müjdelediği üç nurun ise;

1- Risale-i Nur’un zuhuru ve iman hizmetlerinin inkişafı.

2- İslam Devletlerinin müstakil bağımsız devletler halinde sömürgelerden kurtulması ve istiklallerine kavuşması.

3- İttihad-ı İslâm’ın sağlanması olduğu –Allahu a’lem- anlaşılmıştır.

Dipnot:
1- Bediüzzaman, Eski Said Dönemi Eserleri, Yeni Asya Neşriyat,

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Bediüzzaman gazete okur muydu?
78
Lazgin Demir: “Gazete çıkarmaya Üstad Hazretleri’nin bakışı nasıldır? Bazıları bunu tenkit ediyor. Bunlara nasıl bir cevap verebiliriz?”   Bir Gazete Haberinin Vesile Olduğu Kükreyiş Bediü...
Risale-i Nur çıplak hakikatin sesidir
112
Fikret Çalışkan: “Aşağıdaki metinde “adaletnâme-i şeriat” ve “tarih celp namesi” terimleri özellikle mi kullanılmış, anlatılmak istenen fikre nasıl bağlantı yapılabilir?   “Gazetelerde neşret...
Risale-i Nur’u niçin çok okumalıyız?
897
Kenan Bey: “Risale-i Nur’u niçin çok okumalıyım? Risaleler okuyucusuna ne kazandırıyor?” RİSALELER İMANIMIZI KUVVETLENDİRİYOR Bir hadislerinde “Lâ ilâhe illallah diyen Cennete girer.”1 buyuran Pey...
Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?
984
Ali Karakaş: “Mektubat 729’da geçen ‘yirmi hükümet’ nedir? Avrupa Birliği ülkeleri olabilir mi?” İkinci Avrupa Deccaliyeti Temsil Ediyor Bediüzzaman Hazretleri Avrupa’ya tek pencereden bakmıyor. ...
Risale-i Nur’da kudreti anlatan kanunlar
165
Ayşe Hanım: Şu paragrafı açıklar mısınız? “İşte, kudret-i İlâhiye, zatiyedir; öyle ise, acz tahallül edemez. Hem, melekûtiyet-i eşyaya taallûk eder; öyle ise, mevani tedahül edemez. Hem, nispeti, kanu...
Isparta kahramanlarına nasıl arkadaş olunur?
1.641
Yılmaz Bey: “Sen, Risale-i Nur’u bırakıp onun yanına gitsen, Isparta kahramanlarına arkadaş olamazsın.” buyuran Üstad Hazretlerini nasıl anlamalıyız?” BİR SADÂKAT MEKTUBU      Bu cümleler Ka...
Bediüzzaman sizlerle konuşuyor
144
Ali Karakaş: “Üstad Hazretleri “Ey üç yüz seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sâkitâne nurun sözünü dinleyen ve bir nazar-ı hafî-i gaybî ile bizi temaşa eden Said’ler, Hamza’lar, Ömer’...
Kabına sığmayan bir cevher: Ruh
1.978
Ahmet Dağıstanlı: “Asa-yı Musa’da geçen, ‘Sabit, daim, fıtrî kanunlar gibi ruh dahi âlem-i emirden, sıfat-ı iradeden gelmiş ve kudret ona vücud-u hissî giydirmiştir. Ve bir seyyale-i lâtifeyi o cevher...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir