Bediüzzaman´ın Tifliste bahsettiği 3 zulmet ve 3 nur nedir?

Fatih Yeşiltepe: “Bediüzzaman Tiflis’te Rus polisi ile konuşurken 3 zulmet ve 3 nur olacak diye bahsediyor. Bu 3 zulmet ve 3 nur nedir?”

Bediüzzaman Hazretleri 1910 yılında İstanbul’dan ayrılıp Karadeniz üzerinden Batum yoluyla Van’a giderken Tiflis’e uğruyor. Burada Şeyh San’an Tepesinde tefekkür ederken yanına bir Rus Polisi yaklaşıyor ve soruyor:

“Niye böyle dikkat ediyorsun?”

Bediüzzaman: “Medresemin planını yapıyorum”

Rus Polisi: “Nerelisin?”

Bediüzzaman: “Bitlisliyim”

Rus Polisi: “Bu Tiflis’tir.”

Bediüzzaman: “Bitlis, Tiflis birbirinin kardeşidir.”

Rus Polisi: “Ne demek?”

Bediüzzaman:

“Asya’da, âlem-i İslâm’da üç nur, birbiri arkası sıra inkişafa başlıyor, sizde birbiri üstünde üç zulmet inkişafa başlayacaktır. Şu perde-i müstebidâne yırtılacak, takallüs edecek, ben de gelip burada medresemi yapacağım.”1

ÜÇ ZULMET VE ÜÇ NUR NEDİR?

Üstad Hazretlerinin Rus Polisine söylediği üç zulmetin;

1- Rusya’da Çarlığın yıkılışı,

2- Müstebit Komünizmin Rusya’da devlet yönetimini ele geçirmesi.

3- İnkâr-ı Ulûhiyetin Rusya’da ailelere ve fertlere inerek âlem-i İslâm’a doğru tecavüz etmesi olduğu sonradan anlaşılmıştır.

Bediüzzaman’ın müjdelediği üç nurun ise;

1- Risale-i Nur’un zuhuru ve iman hizmetlerinin inkişafı.

2- İslam Devletlerinin müstakil bağımsız devletler halinde sömürgelerden kurtulması ve istiklallerine kavuşması.

3- İttihad-ı İslâm’ın sağlanması olduğu –Allahu a’lem- anlaşılmıştır.

Dipnot:
1- Bediüzzaman, Eski Said Dönemi Eserleri, Yeni Asya Neşriyat,

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Bediüzzaman gazete okur muydu?
93
Lazgin Demir: “Gazete çıkarmaya Üstad Hazretleri’nin bakışı nasıldır? Bazıları bunu tenkit ediyor. Bunlara nasıl bir cevap verebiliriz?”   Bir Gazete Haberinin Vesile Olduğu Kükreyiş Bediü...
Kâinatın nur çekirdeği: Hz. Muhammed (asm)
1.389
İsmail Bey: “Bilindiği gibi Allah yarattığı her kulunu sever, ama Peygamber Efendimiz’e (asm) bambaşka sevgi duymakta. Bu sevgi nereden gelmektedir?”   Peygamber Efendimiz (asm) bildirmiştir ...
Kutlu doğuma binler tebrikler
772
İsmail Bey: “Peygamber Efendimizin (asm) ümmetine ve insanlığa olan şefkatini anlatır mısınız?”   Bugün Sevgili Peygamberimizin (asm) kutlu doğumunun 1439. yıl dönümü. Peygamber Efendimizin (...
Rabb´imiz, nurumuzu tamamla!
462
İstanbul’dan okuyucumuz: “Tahrim Sûresi 8. âyette geçen, ‘Rabb’imiz! Bize nurumuzu tamamla!’ cümlesini açıklar mısınız? Nurun tamamlanması ne demektir?”   İlgili âyet-i kerimenin tam mânâsı...
Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?
1.024
Ali Karakaş: “Mektubat 729’da geçen ‘yirmi hükümet’ nedir? Avrupa Birliği ülkeleri olabilir mi?” İkinci Avrupa Deccaliyeti Temsil Ediyor Bediüzzaman Hazretleri Avrupa’ya tek pencereden bakmıyor. ...
Risale-i Nur’da kudreti anlatan kanunlar
203
Ayşe Hanım: Şu paragrafı açıklar mısınız? “İşte, kudret-i İlâhiye, zatiyedir; öyle ise, acz tahallül edemez. Hem, melekûtiyet-i eşyaya taallûk eder; öyle ise, mevani tedahül edemez. Hem, nispeti, kanu...
Kur’ân’da zikre çağrı
482
Kahramanmaraş’tan Mevlüt Arslan: “Araf Sûresi 205’te Allah’a sessizce zikirden bahsediyor. Peki, cehrî zikir yapan tarikler bu emri nerede buluyorlar?” NEFSİN BAŞINI KIRAN ZİKİR MECLİSLERİ Gizli ya ...
Kâinat, Kur’ân’ını okurken
699
Bozyazı’dan Ahmet Yıldırım: “Risale-i Nur’da okuma ölçüleri nelerdir? Okumanın önemi ve mahiyeti nedir?” KUR’ÂN, KÂİNATI OKUYOR İlk inen âyet “Oku!” emri olmakla beraber, daha sonra inen âyetlerde k...
Risâle-i Nûr okuyanın imanla kabre gireceğine dair
2.565
Adana’dan Ali Kanıbir: “Îmân ile hayatımız nasıl bütünlük kazanacak? Amele yansımayan bir iman kurtuluş vesikası olabilir mi? Risâle-i Nûr okuyanın imansız kabre girmeyeceği müjdesini açıklar mısını...
Risale-i Nur ve Yâsin
517
Tokat’tan Sâliha Hanım: “Bazı cemaatler kendi aralarında kırk bir Yâsîn okumak için toplanıyorlar. Bizim de Risâle-i Nûr dersleriyle birlikte belirli günlerde Yâsîn okumayı sürdürmemiz uygun olur mu...
Âlemi rahmete çeviren müjde
546
İsmail Bey: “Peygamber Efendimiz (asm) neden en sevgilidir?”   GETİRDİĞİ NUR İLE DÜNYANIN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRDİ Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm kendisi için yaşamamış, ümmeti için yaşa...
Kabına sığmayan bir cevher: Ruh
2.083
Ahmet Dağıstanlı: “Asa-yı Musa’da geçen, ‘Sabit, daim, fıtrî kanunlar gibi ruh dahi âlem-i emirden, sıfat-ı iradeden gelmiş ve kudret ona vücud-u hissî giydirmiştir. Ve bir seyyale-i lâtifeyi o cevher...
Dünyada iman, âhirette nur!
963
İstanbul’dan okuyucumuz: “Tahrim Sûresi 8. âyette geçen, ‘Rabb’imiz! Bize nûrumuzu tamamla!’ cümlesini açıklar mısınız? Nûrun tamamlanması ne demektir?”   Önce ilgili âyet-i kerimenin tam m...
Dünyada imân, Âhirette Nûr!
388
İstanbul'dan okuyucumuz: "Tahrim Sûresi 8. âyette geçen "Rabb'imiz! Bize nûrumuzu tamamla!" cümlesini açıklar mısınız? Nûrun tamamlanması ne demektir?"   Önce ilgili âyet-i kerîmenin tam mâ...
Âlem kitabının mürekkebi
472
İsmail Bey: “Peygamber Efendimiz (asm) kâinatın efendisi, gönüllerin padişahı! On sekiz bin âlem onun yüzü suyu hürmetine yaratılmış. Hiçbir şey yokken Allah Peygamber Efendimizi (asm) sevmiş. Bilindi...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir