Cem Ergün: “Eşim boynunda Âyet-el Kürsi’nin bulunduğu altın bir kolye taşıyor. Kolyeyi tuvalete girerken ve banyo yaparken çıkarması gerektiğini söylemişler. Ya da kazağının içine koymalıymış, görünmemesi gerekiyormuş. Bu konuda siz neler söyleyebilirsiniz?”

Kur’ân’a, Kur’ân âyetlerine ve dinî muhtevalı kitap ve levhalara saygı hususunda gösterdiğimiz davranışa karşı içimizin tatmin olması, ruhumuzun yatışması ve kalben mutmain olmamız önemlidir. Vicdanımız ve akl-ı selimimiz çözer çoğu şeyi. Bir mü’min duyarlılığı ile attığımız adımdan rahatsız olmadık mı, o şey meşrudur diyebilmeliyiz. Yani yaptığımız şey hiss-i zahirîmize dokunmamalıdır. Yani amelimizi vicdanımıza sorduğumuzda, “Bu böyle olmasaydı!” değil; “Bu iyi oldu!” diyebilmeliyiz. Yani fetvayı vicdanımızdan almalıyız çoğu zaman. Bilmeliyiz ki, bir ehl-i iman olarak en iyi müftümüz vicdanımızdır.

Resûlullah Efendimiz (asm) helâya girdiği vakit mübarek parmağındaki “Muhammedü’r-Resûlullah” yazılı mührü çıkarırdı.1

Bu hadis, üzerimizde âyet yazılı her hangi bir kâğıt veya kitap varsa, helâya girmezden önce çıkarmamızın, en azından “sünnet” olduğunu bize göstermeye kâfidir. Bu sünnete riayet etmek ise, hiç şüphesiz bize sünnet sevabı kazandırır ve bizi Peygamber Efendimizin (asm) şefaatine bir adım daha yaklaştırır. Kaşında Allah yazılı yüzük için de aynı yaklaşım geçerlidir. Mümkünse cebimize koymamız, mümkün değilse en azından sağ parmağımıza aktarmamız gerekir.

Âlimler, âyet yazılı kâğıdın veya küçük Kur’ân-ı Kerim’in bir naylon veya muşamba içinde sarılmış vaziyette üzerimizde—bilhassa elbisemizin altında—bulunması halinde; çıkarmakta zorluk varsa, üzerimizde kalmasının sünnete aykırı olmayacağını bildiriyorlar

Dipnot:
1- Taç, 182.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Hoş geldin ya Resulallah!
93
Hoş geldin Ya Resulallah; aramıza, evimize, gönlümüze hoş geldin. Dünyamıza, çağımıza, bağımıza hoş geldin! (daha&helliip;)
Öfkeyle boşama gerçekleşmez
1.573
“İslâmda tahlil meselesi nedir? Erkek eşine üç kez “boş ol” derse, eşiyle yeniden evlenmesi için şart nedir? Yeni bir nikâh için kadın başka bir erkekle mi evlenmeli?” (daha&helliip;)...
Tembelliğe tevekkül kılıfı geçirmeyelim
104
Recâi Bey: “Hakikat Çekirdekleri’nde bulunan ‘Tertib-i mukaddemâtta tefvîz tenbelliktir; terettüb-ü netîcede tevekküldür’ sözünü açıklar mısınız?” (daha&helliip;)
Namazlarda son oturuş farzdır
145
İbrahim Bey: “1- Akşam namazının üçüncü rekâtinde oturmayıp doğrudan kıyama kalkan birisi namazını nasıl tamamlar? 2- Kur’ân’ı seri okuyamayıp takılarak okuyan birisi hatim dağıtıldığında cüz alıp oku...
İşid bir kanlı terör örgütüdür
108
Diyarbakır’dan Ramazan Kerim: “Şu IŞİD belâsı nedir? Müslümanların başına neden ve nasıl musallat oldu?” (daha&helliip;)
Resimde ve müzikte ölçü
66
İstanbul’dan S.V. rumuzlu okuyucumuz: “Hangi resimleri yapmak ve asmak câizdir? Hangi tür müzikleri dinlemek câizdir? Şarkı, türkü ve ilâhî söylemenin ve dinlemenin hükmü nedir?” (daha&helliip;)...
Duânın kabul şartları
230
“Abbas oğlu” rumuzlu okuyucumuz: “Duânın kabul şartları nelerdir? Secdede duâ edin diyorlar. Secdede duâ edersek namaz bozulmaz mı?” (daha&helliip;)
İmanda izzet, küfürde kibir
78
Şanlıurfa’dan okuyucumuz: “Sâd Sûresinin ikinci âyetini îzah eder misiniz? Ebû Tâlip Cehennem’e gitse de bir nevi husûsî bir saadeti olacağını Hazret-i Üstad müjdeliyor. Bu ne demektir? Bu müjde başka...
Dilin peltekliği namaza engel değildir
134
Eyüp Bey: “1- Dili peltekleşen birisi namazda kıraati nasıl yapar? Eksik okuma ile namazı sahih olur mu? Olmadı diye vesvese konusu yapılır mı? 2- Nafile orucu bilerek veya bilmeyerek bozmanın bedeli ...
Kardeş evliliği
56
Afyon’dan Hüseyin Bahadır DEMİREL: “Hazret-i Âdem’in (as) çocuklarında kardeş evliliği yoktur. Bunlar Tevrat’a sokuşturulan bilgilerdir deniyor. Bu konuyu açıklar mısınız?” (daha&helliip;)...