İstanbul/Fatih’ten Hakan Hazar: “28.Lem’a 3.nüktede anlatılan akilü-l lahm (et yiyici) hayvanların helâl rızkları vefat etmiş hayvanların etleridir. Hayatta olan hayvanların etleri onlara haramdır. Eğer yeseler ceza görürler. ‘’Yani boynuzsuz olan hayvanın kısası boynuzludan alınır.” diye hadis-i şerif ifade ediyor. Biz biliyoruz ki hayvanlar sevk-i İlâhî olunuyorlar. Onlara göre haram-helâl hangi ölçüye göre belirlenir? Cüz-i irade sadece insanlarda bulunduğuna göre onlar neye göre hesaba çekilecek?”

Hayvanlara göre haram helâl ölçülerini kâinat kitabı, yani Allah’ın kâinata koyduğu kanunlar belirliyor. Allah hayvanları şefkat ve merhamet hisleriyle birlikte yaratmıştır. Bir hayvan ne kadar da yırtıcı olsa, ruhuna konulmuş merhamet hissiyle canlı hayvanlara zarar vermemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü ona Allah’ın Rahman ve Rahîm isimleri fıtrî olarak yüklemiştir. Et yiyici hayvanlar bu bakımdan ölmüş hayvanları sevk-i İlâhî ile derhal hissederler, bulup yerler; fakat ölmemiş hayvanlara saldırmazlar. Yüreklerindeki merhamet hissi buna engel olur.

Eğer yırtıcı hayvanlar ölmemiş hayvanlara arsızca, merhametsizce, aç gözlü biçimde saldırıp öldürüp yerlerse, fıtratlarına konulmuş rahmet ve şefkat kanunlarına muhalif hareket etmiş olurlar ve rahmet ve şefkat kanunları hükümlerine göre ceza alırlar. Yani “Merhamet etmeyene merhamet edilmez”1 hükmü gereği bir avcının silâhına merhametsizce hedef olurlar. (Avcı, eğer haksız ve gerekçesiz biçimde öldürmüşse, o da bunun hesabını dünyada veya mahşerde verir. O da ayrıdır.)

Hayvanların cüz’î iradeleri insanlar kadar gelişmiş olmasa da, vardır. İçlerindeki sevk-i İlâhîye kanaat etmeyip, aç gözlülük, hırsla ve merhametsizce hareket ederlerse, ceza görmeyi hak ederler.

Dipnotlar:

1. Buhârî, Edeb 18, Müslim, Fedâil 65,

(2318); Tirmizî, Birr 12, (1912); Ebû Dâvud,

Edeb 156, (5218).

Â


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Kıskançlık boşanma sebebi olur mu?
23
“Kıskançlık boşanma sebebi olur mu? Kıskançlık taşınacak bir şeref midir? Yoksa bir illet kusur mudur? Karı kocanın birbirlerinin kıskançlık duygularına karşı ne gibi görevleri vardır?” Karı ve koca b...
Allah bu dini kolay kılmıştır
30
Hüseyin Sönmez: “Bakara suresinin 286. âyetinde geçen ‘Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme’ denmesinin hikme...
Namazdaki şahitliğimiz
29
Kıbrıs’tan Muhammed Said Erdur: “Ettahıyyatü’nün mânâsı nedir? Namazlarda Ettahıyyatü okunurken kimi işaret parmağını kaldırıyor, kimisi de kaldırmıyor; doğru olan hangisidir?” (daha&helliip;)...
Din nezaketten ibarettir
12
Elif Çalışkan: “Çok yakın bir arkadaşımıza yardım etmek istiyoruz. Bildiği halde bazı dinî vazifelerini yerine getirmiyor. Onun için çok üzülüyorum. Fazla da üzerine gitmek istemiyorum. Sizce ona nası...
Kur´ân´da âyet sayısı ne kadar ?
13
Afyon’dan Mehmet Mısırlı: “Kur’ân’da 6666 âyet var diye biliyorduk. Fakat defalarca saydık 6240 çıkıyor. Bu fark nereden kaynaklanıyor? Bunu açıklar mısınız?” Afyon/Bolvadin’den Mehmet Hadi Ünlü: “Har...
Namaz… Namaz… Namaz…
16
Elazığ’dan Ümit: “Yeni Müslüman olmuş ve hiç namaz kılmasını bilmeyen birisi, farz namazını farz ve sahih olarak nasıl kılar? Namazı öğreninceye kadar farziyeti yerine getirmesi açısından namazda asga...
Namaz hakikatine ulaşmak için
15
Melike Hanım: “Namazlarımızı huşû içinde kılabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? İsteksiz kıldığım namazların durumu ve hükmü nedir?” (daha&helliip;)
Karıncanın Firavun’u mağlup etmesi
59
Balıkesir’den Necdet Bayram ve Bandırma’dan Turhan Aslantürk: “Bediüzzaman İkinci Şuâ’da, 30. Lem’a’da ve başka yerlerde bir karıncanın Firavun’u, bir mikrobun bir Cebbarı helâk ettiğinden bahsediyor....
Allah´a yaklaşmak: Kurban
39
Abdullah Bey: *“Kurban Bayramında kurban kesmenin önemi üzerinde durur musunuz?” (daha&helliip;)
Hz. Cercis (as) üzerine
21
Mustafa Bey: “Cercis Aleyhisselâm hakkında bilgi verir misiniz?” (daha&helliip;)